Żółtki

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
400 000 PLN
Powierzchnia
4 036 m2


****** PILNA SPRZEDAŻ ******


Działka budowlana położona w Żółtkach, gm. Choroszcz o pow. 4036m2 ( wymiary szer. ok. 36m x dł. 114m).

Uzbrojenie- prąd w drodze przy działce, woda w drodze 150m.

Przez działkę przechodzi napowietrzna linia średniego napięcia ( widoczna na zdjęciach). Linia zabudowy od niej wynosi 7m.

Teren, na którym leży działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz i przeznacza działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przewiduje się tu realizację budynków mieszkalnych w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną..
Na terenach, o których mowa dopuszcza się usługi z zakresu użyteczności publicznej, lokalizowane wyłącznie w kubaturze budynków mieszkalnych, o powierzchni do 30 % powierzchni użytkowej budynku.
Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35 % działki budowlanej;
2) minimalny teren biologicznie czynny – 40 % działki budowlanej;
3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4;
4) dachy o nachyleniu połaci dachowych do 45°;
5) wysokość zabudowy – do 10 m (ale nie więcej niż 2 kondygnacje przy dachach o nachyleniu mniejszym niż 30o);
6) wskaźnik miejsc postojowych – co najmniej 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny.

Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) budynki mieszkalne należy lokalizować w pierzei ulicy, z której przewiduje się zjazd obsługujący tę zabudowę, ewentualne budynki gospodarcze w głębi działki
2) w przypadku lokalizacji usług:
a) wejścia do lokali usługowych, główne i gospodarcze, należy lokalizować od strony ulic,
b) funkcja usługowa nie może obniżać standardu zamieszkania na działkach przyległych, tj. nie może powodować podwyższenia poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń lub związków zapachowych,
c) zabrania się lokalizacji funkcji usługowej wymagającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów odrębnych;
3) obsługa komunikacyjna – z ulic przyległych.


Zapraszamy na prezentację!!

  • Procent możliwej zabudowy: 35
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny zabudowy mieszkaniowej
  • Droga dojazdowa: Żwirowa
Marta Łajewska

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Unikat Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Unikat Nieruchomości z siedzibą przy ul. Św. Rocha 5 lok. 206, 15-879 Białystok (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@unikat.nieruchomosci.pl… czytaj więcej

 

Najlepsze oferty w jednym miejscu